Rakennuslupapiirustukset

Laadimme rakennuslupapiirustukset pientalojen uudisrakentamis- sekä peruskorjaushankkeisiin. Saat meiltä kaikki rakennuspiirustukset, joita tarvitaan rakennusluvan hakemiseen: asema-, pohja- ja julkisivupiirustukset, rakennuksen leikkauspiirustukset sekä rakenneleikkaukset. Tarvittaessa saat myös opastusta lupa-asiakirjojen täyttämiseen ja muihin lupaprosessin vaiheisiin. 


Autamme teitä suunnittelutyön alusta asti luomaan juuri teidän tarpeidenne mukaisen kodin. Ammattisuunnittelija osaa ottaa kantaa tilaratkaisuihin sekä miettiä rakennetta niin toimivuuden kuin kustannuksienkin kannalta.

Rakennesuunnittelu

Laadimme rakennesuunnitelmat puu-, teräs- ja betonirunkoisiin rakennuksiin. 


Rakennesuunnitelmat ovat tärkeitä niin rakenteen toimivuuden, kuin myös hankkeen taloudellisuuden kannalta. Rakennesuunnitelmat määrittävät rakenteissa käytettävät materiaalit sekä rakennevahvuudet. Tästä johtuen rakennesuunnitelmat ovat tärkeä osa laatusuunnitelmaa. Rakennusvalvontavirastossa on tähän myös havahduttu, ja tästä syystä myös omakotitaloihin ja autotalleihin tulee olla rakennesuunnitelmat, jotka tulee toimittaa rakennusvalvontavirastoon ennen rakentamisen aloittamista.